รายงานการศึกษากฎระเบียบและแนวทางการขยายตลาดสินค้าและบริการไทยในตลาดจีนผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF)

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "เจาะกลยุทธ์นำสินค้าไทยสู่โลก E-Commerce ในแดนมังกร" (วันที่ 3 พฤษภาคม 2559)

วีดีทัศน์คำบรรยาย การสัมมนา เรื่อง "เจาะกลยุทธ์นำสินค้าไทยสู่โลก E-Commerce ในแดนมังกร" (วันที่ 3 พฤษภาคม 2559)